DN topbanner fri minutter

ArrivaTogh

Søndag 17. januar justerer Arriva priserne for togbilletter og togkort. I gennemsnit bliver årets takststigning på 1,2 procent.

Den samlede justering af priserne på 1,2 procent er et gennemsnit foretaget på baggrund af alle forskellige billettyper, man kan benytte sig af i Arrivas tog. Takststigningen holder sig således under statens såkaldte takststigningsloft, der i 2016 ligger på 1,3 procent.

”I dette års takststigning har vi valgt at lægge vægt på at skabe større overskuelighed og mere genkendelighed i vores prissætning af de forskellige billettyper, man kan benytte sig af i vores tog. Derfor har vi justeret rejsekortpriserne, så de nu matcher det niveau, vores kunder kender fra kontantbilletterne,” fortæller salgschef Winnie Højer fra Arriva Danmark.

Rejsekortpriserne justeres i gennemsnit med 3 procent, mens priserne for Arrivas pendlerkunder, der benytter sig af periodekort, vil opleve en justering af priserne på 4,9 procent i gennemsnit.

”Vi kunne i en årrække friholde vores pendlere fra de årlige prisjusteringer, men det har i de seneste år også været nødvendigt at gennemføre justeringer af prisen på vores pendlerprodukter. Pendlerne sparer dog stadigvæk mellem 50 og 70 procent pr. rejse i forhold til, hvis man rejser med kontantbillet, så det er bestemt fortsat meget attraktivt at rejse på periodekort,” siger Winnie Højer.

Kontantbilletter og 10-turs klippekort justeres med 1,7 procent i gennemsnit.

 

AMR Prisen

CSR-Banner